سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
[ و فرمود : ] آن که به عیب خود نگریست ، ننگریست که عیب دیگرى چیست ، و آن که به روزى خدا خرسندى نمود ، بر آنچه از دستش رفت اندوهگین نبود ، و آن که تیغ ستم آهیخت ، خون خود بدان بریخت ، و آن که در کارها خود را به رنج انداخت ، خویشتن را هلاک ساخت ، و آن که بى‏پروا به موجها در شد غرق گردید ، و آن که به جایهاى بدنام در آمد بدنامى کشید ، و هر که پر گفت راه خطا بسیار پویید ، و آن که بسیار خطا کرد شرم او کم ، و آن که شرمش کم پارسایى‏اش اندک هم ، و آن که پارسایى‏اش اندک ، دلش مرده است ، و آن که دلش مرده است راه به دوزخ برده . و آن که به زشتیهاى مردم نگرد و آن را ناپسند انگارد سپس چنان زشتى را براى خود روا دارد نادانى است و چون و چرایى در نادانى او نیست ، و قناعت مالى است که پایان نیابد ، و آن که یاد مرگ بسیار کند ، از دنیا به اندک خشنود شود ، و آن که دانست گفتارش از کردارش به حساب آید ، جز در آنچه به کار اوست زبان نگشاید . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :117
بازدید دیروز :151
کل بازدید :330137
تعداد کل یاداشته ها : 179
97/5/27
8:26 ع
موسیقی
مشخصات مدیروبلاگ
 
عبدالله عاصی[95]
عبدالله هستم بنده خدا و از کثرت گناهان مشهور به عاصی

خبر مایه
لوگوی دوستان
 

همه می دانیم ظهور نزدیک است و مقدمات آمدن آقایمان در حال آماده شدن است.

ما هم باید آماده شویم رهبر ما هم در حال آماده شدن است. همه می دانیم عظمت مقام و جلالت شان و مرتبه مولایمان مافوق تصور ماست.

یکی از وجوه آماده شدن نزدیک شدن به آن خورشید عالم تاب است.

چه از نظر علمی چه عملی و چه مراتب وجودی این آمادگی در جامعه احساس میشود و سیر سریعی به خود گرفته است.

اما سرعت این آمادگی در رهبر این جامعه از همه بیشتر است. اگر در کلمات، بیانات، رفتار و حتی نگاه رهبری کمی تامل کنیم تحول و تعالی را به وضوح خواهیم دید.

رهبرما به سرعت در حال آماده سازی خود و جامعه برای نزدیک شدن به مولایمان است.

هر کس همگام با رهبری به تکامل و تعالی روحی خود بپردازد همراه خواهد بود و از این قافله عقب نمی ماند.

و هر کس به دنیا بچسبد و قدم در این مسیر نگذارد هر روز از رهبر دورتر خواهد شد تا جایی که فاصله ها بیشتر میگردد و دیگر برخی حرفهای ایشان را نمیفهمند و کلام ایشان را درک میکنند.

برای همراهی و همگامی با تعالی فکری و روحی رهبر باید همت کنیم و برای رشد خود برنامه ریزی نماییم وگرنه ازرهبر فاصله خواهیم گرفت و هر روز بر تعداد کسانی که از رهبر دور میشوند بیشتر خواهد شد تا زمان ظهور حضرت

 

http://pnub.nahad.ir/uploads/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85.jpg


94/12/25::: 12:18 ع
نظر()